Kerhotoiminta

 

Kerhopalvelu huolehtii tiedotuksesta MAOL-kerhoille ja toimii kerhojen yhdyssiteenä. Se kouluttaa kerhojen toimihenkilöt sekä tukee kerhojen pedagogista koulutustoimintaa antamalla taloudellista ja materiaalista apua.

 

Kerhojen järjestämää kurssi- ja koulutustoimintaa tuetaan taloudellisesti myöntämällä avustuksia luennoitsijakuluihin, luentotilan vuokrakuluihin ja kerholaisten matkakuluihin. Avustetaan matkoja liiton koulutuspäiville ja ystävyyskerhojen kulttuuri- ja virkistystilaisuuksiin. Kootaan tietoa kerhojen järjestämistä koulutus- ja kurssitapahtumista ja levitetään tietoa muille kerhoille.

 

Kerhojen käyttöön toimitetaan kurssiaiheita ja toimintavinkkejä. Kerhotukianomukset tulee lähettää koko toimintavuoden osalta liiton toimistoon marraskuun loppuun mennessä. Avustukset maksetaan kerhoille kuitteja vastaan.

 

Kerhojen puheenjohtajat kutsutaan keskustelemaan liiton ja kerhojen toiminnasta sekä ajankohtaisista asioista kuten koululakien muutoksista ja opetuksen kehittämisestä.

 

Liiton hallituksen jäsenet ja toiminnanjohtaja vierailevat kerhojen tilaisuuksissa kertomassa liiton toiminnasta ja painopistealueista sekä keskustelemassa jäsenten kanssa.

 

Lue lisää kerhotoiminnasta kerhojen omalta sivustolta.

 

Kerhotoimikunta 

 

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160