Järjestövaliokunta

 

 

Järjestövaliokunta työskentelee tarkoituksena kehittää liiton järjestötoimintaa sekä tehostaa liiton toimintaa edunvalvontajärjestönä. Keskeisenä tehtävänä on kehittää liiton ja jäsenkerhojen toimintaa järjestöinä tarkoituksena tehostaa tätä kautta opettajien valtakunnallista ja paikallista, taloudellista ja pedagogista edunvalvontaa.

 

Tehtäviensä toteuttamiseksi järjestövaliokunta tekee hallitukselle esityksiä liiton organisaation kehittämiseksi ja sen toimivuuden lisäämiseksi. Valiokunta seuraa toimiston työtä toimihenkilöiden tehtävien ja toimenkuvien pohjalta.

 

Valiokunta vastaa liiton talouden suunnitelmallisuudesta ja vakaudesta. Valiokunta valmistelee liiton talousarvion hallituksen käsittelyä ja liittokokouksen päätöksentekoa varten, seuraa talouden toteutumaa talousarviovuonna ja pitemmällä aikavälillä sekä valmistelee tilinpäätöksen liittokokoukselle.

 

Järjestövaliokunnan keskeiset tehtävät ovat talous, edunvalvonta ja kerhotoiminta. Tästä syystä valiokunnan muodostavat taloudesta vastaava liiton 1. varapuheenjohtaja puheenjohtajana sekä edunvalvontatoimikunnan ja kerhotoimikunnan puheenjohtajat. Liiton toiminnanjohtaja on valiokunnan kokouksissa esittelijä ja sihteeri. Valiokunta tukee toimikuntiaan näiden toiminnassa ja vastaa yhdessä niiden kanssa järjestötoiminnasta ja toimikuntien tehtävistä

 

Edunvalvontatoimikunta vastaa jäsenistön taloudellisesta edunvalvonnasta. Tässä tehtävässä toimikunta on yhteistyössä Opettajien ammattijärjestön, sen jäsenjärjestöjen ja Aineopettajaliiton kanssa.

 

Kerhotoimikunta vastaa jäsenkerhojen järjestöllisestä toiminnasta ja kerhojen yhteistyöstä sekä on yhteistyössä kerhojen kanssa ja avustaa niiden toimintaa.

 

Järjestövaliokunta

 

 

 

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160