Edunvalvonta

 

 

Opettajien palkkausjärjestelmän kehittämistyötä seurataan. Erityisesti kiinnitetään huomiota demonstaatiolisään ja tietotekniikan laitevastaavan palkkaukseen.

 

Liitto pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti aineopettajien palkka- ja koulutuspoliittiseen edunvalvontaan.

 

Liitto pyrkii vaikuttamaan kuntiin, jotta ne perustaisivat uuden koulutusrakenteen mukaisia kahden aineen virkoja myös matemaattisluonnontieteellisiin aineisiin.

 

Liitto pyrkii vahvistamaan matemaattisluonnontieteellisten aineiden asemaa vaikuttamalla peruskoulun tuntijakoon. 

 

Liitto pyrkii vaikuttamaan siihen, että laboratoriotilat olisivat asianmukaisesti varusteltu sekä siihen, että fysiikan ja kemian opetusryhmien koko olisi kohtuullinen tiedottamalla yösuojelu- ja vastuukysymyksistä sekä osallistumalla aktiivisesti uuden turvallisuusoppaan valmistamiseen

 

Liitto pyrkii siihen, että matematiikan opetuksessa lisättäisiin aineopettajien käyttöä 5. vuosiluokasta lähtien. Liitto tarjoaa OAJ-valtuustovaaleissa ehdokkaaksi asettuville jäsenilleen tukea vaalityöhön tiedottamalla ehdokkaista heidän sitä toivoessaan ehdokkuudesta kaikilla tiedotuskanavillaan, jäsentiedotteissa, jäsensivuilla ja Dimensiossa.

 

Edunvalvontatoimikunta

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160