Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

 

Matematiikkaa ja luonnontieteitä opetetaan sekä yksilön henkisen kehityksen että työelämän tarpeiden takia. Varsinkin matematiikan opetuksella on hyvin pitkät perinteet, vaikka opettamisen tapa on muuttunut suuresti aikojen saatossa.

 

Matemaattisten aineiden merkitys kasvaa matemaattis-luonnontieteellisten menetelmien käytön lisääntyessä monilla elämänaloilla. Matematiikka ja luonnontieteet voivat myös olla harrastuksen kohteina. Erityisesti matematiikassa ja tähtitieteessä harrastajat ovat saavuttaneet tieteellisestikin merkittäviä tuloksia.

 

MAOLin sivut tarjoavat tietoa ja verkkolinkkejä koululaisille, harrastajille ja opettajille. Pääosa sivustosta on avointa kaikille.

 

Jäsenille on tarjolla lisäsivuja, jotka näkyvät vasta kirjautumisen jälkeen.

Opettajille on avattu nyt MAOL:n uusi sivusto peda.nettiin.

Siirry MAOL ry:n peda.nettiin tästä.

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160