Suomi
English
MAOL: 

Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen MAOL rf

Matematik och naturvetenskap undervisas med tanke på både den personliga utvecklingen och arbetslivets behov. Särskilt i matematik har undervisningen långa traditioner, även om inlärningssätten har utvecklats mycket genom åren.

 

Betydelsen av de matematiska ämnena växer på många områden. Matematik och naturvetenskap kan också vara en givande hobby. Särskilt inom matematik och astronomi har också amatörer nått betydande resultat.

 

MAOLs sidor erbjuder information och länkar för elever, lärare och övriga intresserade. Största delen av materialet är tillgängligt för alla. För medlemmar finns det dessutom tilläggsmaterial som nås efter inloggning.

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160