Perusopetuksen OPS-koulutusmateriaalit 2015-2016

MAOL ry järjesti syksyllä 2015 ja talvella 2016 Opetushallituksen rahoittamaa opetussuunnitelmakoulutusta. Koulutus sisälsi kaksi etäpäivää, jolloin osallistujat vastasivat ennakkokyselyyn ja tekivät jälkitehtäviä ja yhden lähikoulutuspäivän. Perusopetuksen opetussuunnitelmakoulutusta järjestettiin kymmenellä paikkakunnalla: Turku 19.9.2015, Espoo 26.9.2015, Kuopio 24.10.2015, Joensuu 7.11.2015, Lappeenranta 14.11.2016, Oulu 21.11.2015, Rovaniemi 28.11.2015, Tampere 9.1.2016, Hämeenlinna 16.1 2016 ja Porvoo 23.1.2016.

 

Perusopetuksen koulutuksessa keskityttiin tärkeimpiin uuden opetussuunnitelman piirteisiin ja muutoksiin, oppimisen tavoitteisiin, sisältöihin sekä arviointiin. Ohjelmassa tutustuttiin alaluokkien matematiikan ja ympäristöopin opetussuunnitelmiin, laaja-alaiseen osaamiseen ja monialaisten- oppimiskokonaisuuksien sekä digitaalisuuden tuomiin haasteisiin.

 

Koulutusta varten valmistetut diasarjaesitykset ovat nyt kaikkien saatavilla. Toivomme näiden uutta opetussuunnitelmaa pelkistävien diojen auttavan opettajia oman koulun opetussuunnitelmatyössä ja uuden opetussuunnitelman sisäistämisessä. Lisäksi tarjoamme esimerkkejä tai malleja siitä, miten opetussuunnitelmien vuosiluokkaistaminen voidaan toteuttaa. Toivomme myös, että muiden opettajien ennakkotehtävissä antamat mielipiteet ja opetuskokonaisuuksien toteuttamisehdotukset auttavat kouluja käytännön työssä. 

 

Linkit:

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

 

Kalvot pdf-tiedostoina

 

MAOL POPS-koulutusmateriaali

Ajattelutaidot ja taksonomia

Ympäristöopin OPS

Alaluokkien matematiikan OPS

Arviointi

Digitaaliset linkit

Digitaalisuus

Kestävä kehitys

Koulujen OPS-työ

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Oppimaan oppiminen ja työtavat

OPS muutokset

Fysiikka ja kemia: tavoitteet ja sisällöt

Matematiikka: tavoitteet ja sisällöt

 

OPS-mielipiteitä ja kokemuksia

OPS-haasteita-digitaalisuus ja oppimiskokonaisuudet

Fysiikka vuosiluokkaistettu (word)

Fysiikka vuosiluokkaistettu myös tavoitteet (word) 
Kemia vuosiluokkaistettu (word)

Kemia vuosiluokkaistettu myös tavoitteet (word)

Ympäristöoppi vuosiluokkaistettu (word)

 

 

 

 

Kiitos osallistujille. Palautetta ja toiveita jatkokoulutuksesta otetaan mielellään vastaan. Hyvää kevättalvea kaikille!

 

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160