Lukion OPS-koulutusmateriaali

MAOL ry järjesti syksyllä 2015 ja talvella 2016 Opetushallituksen rahoittamaa opetussuunnitelmakoulutusta. Koulutus sisälsi kaksi etäpäivää, jolloin osallistujat vastasivat ennakkokyselyyn ja tekivät jälkitehtäviä ja yhden koulutuspäivän. Lukion opetussuunnitelmakoulutusta järjestettiin Helsingissä 7.11.2015, Kemissä 14.11.2015, Naantalissa 21.11.2015, Lahdessa 12.12.2015, Oulussa 9.1.2016, Iisalmessa 9.1.2016, Joensuussa 16.1.2016 ja Rovaniemellä 27.2.2016.

 

 

Lukioiden OPS koulutuksissa keskityttiin tärkeimpiin uuden opetussuunnitelman muutoksiin, oppimisen tavoitteisiin, sisältöihin sekä arviointiin.  Ohjelmassa tutustuttiin opetusuunnitelman paikalliseen laatimiseen, kurssien muuttuneisiin rakenteisiin ja sisältöihin, TVT:n hyödyntämiseen osana oppimista sekä teemaopintojen mahdollisuuksiin.

 

Koulutusta varten valmistetut diasarjaesitykset ovat nyt kaikkien saatavilla. Toivomme näiden uutta opetussuunnitelmaa pelkistävien diojen auttavan opettajia oman koulun opetussuunnitelmatyössä ja uuden opetussuunnitelman sisäistämisessä.   

 

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

 

 

Yhteiset osat 

 

LOPS-koulutus yleinen osa (pdf)

 

Lukion OPS:n perusteiden arvoperusta (pdf)

 

Arvioinnin monipuolistaminen (pdf) 

 

Teemaopinnot (pdf)

 


Matematiikan koulutusmateriaalit:

 

LOPS 2016 Arviointi + matematiikka (pdf)

 

LOPS 2016 Matematiikan sisällöt (pdf)

 

LOPS 2016 OVT ja TVT + vähän Digabista (ppt)

 

  

Fysiikan materiaalit: 

 

Fysiikan ydinsisällöt kursseittain uudesssa LOPS:ssa

  

Fysiikan kurssit Naantali

 

TVT:n hyödyntäminen fysiikassa

 

 

Kemian koulutusmateriaali:

Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa (pdf)

 

Lukion kemian uusi opetussuunnitelma (pdf)

 

 

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160