MAOL järjestää OPS-koulutusta matematiikkaan, fysiikkan ja kemiaan 2015-2016

KOHDERYHMÄ:                        Peruskoulujen ja lukioiden matematiikan, fysiikan ja kemian opettajat

KESTO:                                         6 h sekä ennakko- ja jälkitehtävät

HINTA:                                          Koulutus on maksutonta Opetushallituksen tukemaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Osallistuja vastaa itse mahdollisista matka-, majoitus-,  ateria- ja poissaolokuluistaan.

AJANKOHTA:                              syyskuu 2015 – maaliskuu 2016

 

Opetushallitus on julkaissut Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) ja lukioiden opetussuunnitelman perusteet julkaistaan syyskuussa 2015. Koulut tai paikalliset toimijat laativat omat paikalliset opetussuunnitelmansa täydentämällä opetussuunnitelman perusteita: korostamalla paikallisia piirteitä, lisäämällä painotuksia sekä jakamalla opetuksen tavoitteet ja sisällöt eri vuosiluokille. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön alaluokilla syksyllä 2016, yläluokilla porrastetusti syksystä 2017 ja lukioissa syksystä 2016 alkaen. 

 

MAOL tarjoaa koulutusta koulujen ja alueiden tarpeiden mukaan. Koulutuksessa painotetaan joko paikallisen opetussuunnitelman laadintaan liittyviä asioita, opetuksessa uudistuvia asioita, tieto- ja viestintäteknologian uusiin painotuksiin liittyviä asioita tai arvioinnin uudistumista tilaajan tarpeiden mukaisesti. Koulutus on vuorovaikutteista ja siihen liittyvät koulutusta tukevat ennakko- ja jatkotehtävät. Koulutuksen aikana opettajat tutustuvat uuteen opetussuunnitelmaan, keskustelevat sen vaikutuksesta opetukseensa ja paikalliseen opetussuunnitelmaan ja kehittävät yhdessä malleja uudistuksien käyttöönottoon. Tavoitteena on tehdä uudesta opetussuunnitelmasta opettajan ja koulun työtä tukeva työväline.

 

 

PERUSKOULU

 

Koulutuksen tavoitteet peruskoulussa:

 • OPS:n rakenteen muutos, uuden OPS:n käyttäminen arjessa ja paikallisen OPS:n laadinta
 • TVT:n sisällyttäminen eri teemoihin
 • Laaja-alaisuus ja ajattelutaidot
 • Arvioinnin muutokset
 • Tukea opettajien ammatillista kehittymistä, verkostoitumista ja
 • tiedon jakamista

 

Kouluttajat peruskoulu:

Pirkko Kärnä, Tuula Havonen ja Timo Tapiainen

 

LUKIO

 

Koulutuksen tavoitteet lukiossa:

 • OPS:n muutokset + paikallisen OPS:n laadinta
 • Uudistuneet kurssirakenteet ja sisällöt
 • TVT:n käyttö matematiikassa / TVT:n käytö fyke:n eri sisällöissä ja mallintamisen välineenä
 • Arvioinnin uudistaminen: Ajattelutaidot arvioinnin kohteena ja oppimaan oppimisen tukeminen
 • Tukea opettajien ammatillista kehittymistä, verkostoitumista ja
 • tiedon jakamista

 

Kouluttajat lukio:

Matematiikka: Mika Setälä ja Lauri Hellsten

fysiikka: Timo Kärkkäinen ja Jukka Hatakka

Kemia: Marja Tamm ja Ari Myllyviita

 

Tervetuloa mukaan koulutuksiin. Katso lähin sinua oleva koulutus koulutuskalenteristamme ja ilmoittaudu mukaan! Koulutuksia on tarjolla rajoitetusti sekä peruskouluun että lukioon.

 

 

 

Lisätietoja ja tiedustelut:

 

Päivi Hyttinen
koulutus- ja tiedotusassistentti
MAOL ry
Asemamiehenkatu 4
00520 HELSINKI
puh. 010 322 3161

paivi.hyttinen@maol.fi
www.maol.fi

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160