MAOL koulutukset

 

Matematiikan ja luonnontieteiden opetussisällöt ja -menetelmät  kehittyvät ja opetussisältöjen painotuksia muutetaan ajoittain. Maailma muuttuu ja opettajan on seurattava niin yhteiskunnan kuin työelämän muutoksia sekä pidettävä yllä ja kehitettävä ammattitaitoaan jatkuvasti. 

 

Koulutus on keskeinen MAOL:n toiminta-alue. Liitto järjestää vuosittain kevät- ja syyskoulutuspäivät sekä muita kursseja ja koulutustilaisuuksia tarpeen mukaan. Myös kerhot tarjoavat koulutusta omilla alueillaan.

 

Tietoa koulutuksesta saat näiden sivujen lisäksi Dimensio-lehdestä ja oman kerhon postista. Jäsensivuilla on tarjolla myös koulutustilaisuuksien tuloksena syntynyttä materiaalia. Koulutustoiveita voit kertoa kerhosi kautta tai ottamalla yhteyttä suoraan koulutusvaliokunnan jäseniin.

 

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160