Suomi
Tävlingar: 

Tävlingar

Tävlingar är ett sätt att ägna sig åt matematiska ämnen som hobby, mäta sina kunskaper mot jämnåriga och träffa likasinnade.

 

Den vetenskapliga fyrkampen arrangeras för alla skolelever. För grundskolan finns det matematiktävling, och för gymnasiet hålls tävlingar i matematik, fysik, kemi och informationsteknik. Tävlingsmaterialet levereras till alla skolor utan beställning, men läraren ansvarar för tävlingsarrangemangen. Uttagningarna hålls i skolorna i november och finalerna ordnas i månadsskiftet januari/februari i Helsingfors. De bästa belönas med penningpriser och diplom. De allra duktigaste ungdomarna erbjuds att representera Finland i internationella tävlingar, och i gymnasietävlingarna erbjuds de elever som nått högst poäng studieplats i högskolor. 

 

Också övriga tävlingar hålls. Finländska skolor kan delta i utländska eller internationella tävlingar. I en del av dem deltar man individuellt, i en del som grupp. Matematiktävlingar hålls också inom yrkesutbildningen.

 

De vetenskapsolympiska spelen är internationella tävlingar på toppnivå. Särskilt i matematik hålls många tävlingar av olika typer, där också finländare kan delta.

 

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160