Suomi


Tävlingen Visionär 20X0

Formen för ett deltagande tävlingsbidrag är fri. Det kan vara en essä, ett fotocollage, en debattartikel, en serieteckning, en video, ett spel, en konstruktion eller vilket som helst kreativt bidrag. Visionera och gör exempelvis ett tävlingsbidrag som påminner om dig själv eller din grupp! Använd dig av givet material eller sök själv reda på bättre material. Kom ändå alltid ihåg att nämna källorna i ditt arbete. Nedan finns fyra frågor av vilka du eller din grupp bör välja och besvara en.


1. Vad gör du som vuxen?

Konstruera ditt framtida yrke.

 

På vilka yrkesområden finns det arbetsplatser? Vilka nya yrken och arbetsuppgifter finns inom synhåll? Vilka färdigheter kommer man att behöva? Använd dig av nedanstående material:


2. Lever du för att jobba eller jobbar du för att leva?

Fundera på vilken roll arbetet spelar i människans liv i framtiden.

 

Vid behov kan du utnyttja följande material som inspiration:

  • Vad då downshifting? I Yles Levande arkiv finns följande program: Voimala - Hidasta elämää, 17.2.2010. Diskussion om pengar och arbete förs i ett kraftverk av den förre ägaren till Jippii Group, den kända företagaren (även känd för sina Lamborghini-anskaffningar) Jaakko Rytsölä, författaren och ryggsäcksresenären Tero Tähtinen, vd:n för Marinetek Group Oy Ilkka Seppälä, forskaren Tuuli Hirvilammi samt företagaren Ritva Rajander-Juusti. www.yle.fi/elavaarkisto => Hae Elävästä arkistosta: ”Mikä ihmeen downshifting?
  • Terhi Hakalas artikel kring tankar hos lyckoforskaren Markku Ojanen som verkar vid psykologiska institutionen vid Tammerfors universitet: Suomalaiset ja juutit Euroopan onnellisimpia.
  • Infobrev om underliggande färdigheter, arbetets produktivitet och om att må bra i arbetet. Infon finns på Arbetarskyddscentralens hemsida.
  • Första sidan av Undervisningsminsteriets nättidning: Nuorten kuva tulevaisuudesta yllättävänkin perinteinen. 10.4.2008.  
     


3. Vilka bitar består framtidens samhälle av?

Hurudant borde framtidens välfärdssamhälle vara för att

- det vore möjligast självförsörjande,
- underhållsförhållandena vore goda samt välfärden jämnt fördelad,
- man effektivt kunde utnyttja invånarnas kunnande och styrkor
- och människorna vore lyckliga?

 

I vilka frågor är samhället beroende av den övriga världen? Du kan låta dig inspireras av:


4. Finns det mera framtid i framtiden?

Visionera fram en modell över framtidens pensionssystem.

 

Livslängden ökar. Enligt forskningen blir varannan finländsk flicka som föds i år över 100 år gammal. I framtiden finns det således mera framtid, fritid och arbete. En finländsk arbetstagare samlar under sin arbetsföra tid på en pension som sedan tryggar fritiden när han blir gammal. Visionera fördomsfritt över hur pensionssystemet kunde se ut i framtiden. Du kan som stöd använda följande material:

 

 

 

I samarbete

MAOL ry: Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160, fax (09) 278 8778