Viron olympiaadit

Virossa on järjestetty matematiikkakilpailuja vuodesta 1953 lähtien. Suomalaiset peruskoululaiset ovat osallistuneet yhdeksännen luokan loppukilpailuun Viron uudelleenitsenäistymisen jälkeen.

 

Matematiikkaolympialaisten tehtäviä:

9. luokka 2007

9. luokka 2008

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160