Kirjoita matematiikasta -kirjoituskilpailu lukiolaisille

(pdf)

 

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry ja Matemaattis-luonnonteiteellisten alojen Akateemiset MAL ry järjestävät toisen kerran yhteistyössä matematiikka-aiheisen kirjoituskilpailun lukion opiskelijoille. Ensimmäisen kerran kilpailu järjestettiin syksyllä 2015, jolloin kilpailuun osallistui 71 opiskelijaa laadukkaine kirjoituksineen.

 

Kirjoituskilpailussa mukana ovat matematiikka-aiheiset kirjoitukset. Kirjoituksen pituuden tulee olla enintään 3500 merkkiä ja sen otsikko valitaan seuraavista vaihtoehdoista:

 

1. Kerro oma matikkatarinasi (Tutustu ensin www.matikkatarinat.fi -sivustoon)

2. Ideoita matematiikan opetukseen

3. Ideoita matematiikan opiskeluun

4. Miten innostan kaveriani matematiikan saloihin?

5. Tutustu www.matikkatarinat.fi -sivustoon ja kirjoita siitä arvio

6. Tutustu www.matikkatarinat.fi -sivustoon ja laadi kehityssuunnitelma sen parantamiseksi

 

Seitsemän parasta kirjoitusta palkitaan seuraavasti:

1. palkinto 200 euroa

2. palkinto 100 euroa

3.–7. palkinto 50 euroa

 

Kilpailuun osallistuvat kirjoitukset palautetaan http://mal-liitto.fi/fi/kirjoituskilpailu

palautuslomakkeella viimeistään 10.2.2017 klo 23.59.

 

Kilpailuun osallistuneiden opiskelijoiden opettajien kesken arvotaan kolmelle opettajalle MAOL ry:n vuoden 2017 syyskoulutuspäivien osallistumismaksu sekä matkakuluja enintään 100 euroa. MAOL ry:n syyskoulutuspäivät pidetään Turussa 6.–7.10.2017.

 

Arvostelulautakunta ottaa arvioinnissaan erityisesti huomioon seuraavia seikkoja:

 

  •  Miten kirjoituksessa tuodaan esiin matematiikan eri piirteitä sekä kuinka  esitetyt näkökulmat perustellaan.
  •  Kuinka kirjoitus tuo esiin henkilökohtaisia näkemyksiä matematiikasta.
  •  Kirjoituksen yleinen rakenne, mm. oikeakielisyys sekä otsikon ja sisällön vastaavuus.

 

Toivomme aktiivista osallistumista kirjoituskilpailuun. Tulemme hyödyntämään kirjoituksia ja niiden esiintuomia näkökulmia MAL ry:n ”55 tarinaa matematiikasta” –digijulkaisun kehittämisessä. Lisäksi varaamme oikeuden julkaista parhaat kirjoitukset MAL ry:n ja MAOL ry:n verkkosivuilla.

 

Voittajiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä ja voittajat julkistetaan viimeistään 10.3.2017 mennessä järjestöjemme verkkosivuilla.

Lisätietoja antavat:

Leena Mannila                                       Pirjo Silius-Miettinen
Puheenjohtaja                                       Puheenjohtaja
MAOL ry                                                 MAL ry
Opens window for sending emailleena.mannila(at)maol.fi             Opens window for sending emailpuheenjohtaja(at)mal-liitto.fi
www.maol.fi                                        www.mal-liitto.fi

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160