KIRJOITUSOHJEET

Seuraavassa on tietoa Dimensio-lehden juttujen kirjoittamisesta.

 

Lähetä artikkelit ja kuvat sähköpostilla Opens window for sending emailtoimitukseen.

- Kirjoitukset Microsoft Word docx tai doc -muodossa ja kuvat myös erillisinä jpg, png, tiff -tiedostoina (Excel käppyrät Excel-tiedostoina). Painokelpoisen kuvan tiedostokoko on noin 1 MB – 4 MB. Alle 200 KB kuvat ovat yleensä liian pieniä painotyöhön (riippuen toki kuvasta). Yli 10 megan kuvat ovat tarpeettoman suuria. Säädä siis kamerasi ottamaan noin 3000 pikseliä leveitä kuvia (esim. jo 1600 x 1200 pikselin kuvasta saadaan noin 13,5 x 10 cm:n painokelpoinen kuva).

Huomio: Lähetä valokuvat ja kaaviot (excel, ym.) aina erillisinä sähköpostin liitetiedostoina. On suositeltavaa lähettää sähköpostin liitteenä myös artikkelin PDF versio, josta taittaja voi tarkistaa erikoismerkit ym.

 

- Taitettavaan tekstitiedostoon ei kirjoiteta muuta kuin taitettava teksti. Mahdolliset taitto-ohjeet kirjoitetaan sähköpostin viestikenttään.

 

Artikkelin rakenne on seuraava:

Otsikko

Kirjoittajat + kirjoittajien tiedot

Ingressi

Johdanto-kappale

Ensimmäinen väliotsikko

 

- Älä käytä tekstilaatikoita kuvatekstien sijoitteluun. Kuvat normaalisti tekstin mukana rivillään ja kuvateksti kuvan alle (ei leijuteta kuvia).

 

- Kuvat myös erillisinä tiedostoina - mahdollisimman alkuperäisinä. Esim. Excel tiedostot mukaan, jotta niitä voidaan taitossa muokata).

 

HUOM! Ilmoittaisitteko, mikäli vastaanotatte kirjoittajapalkkion. Ilmoittakaa myös siinä tapauksessa, mikäli ette tarvitse palkkiota, kiitos! Kirjoittajapalkkiolomake tämän sivun alareunassa.

 

 

Kirjoitusten aikataulu 2017

 

Lehti

Artikkelit

Ilmestymis-
päivä

No 1

07.12.2016

01.02.2017

No 2

18.01.2017

15.03.2017

No 3

08.03.2017

03.05.2017

No 4

28.06.2017

23.08.2017

No 5

30.08.2017

25.10.2017

No 6

12.10.2017

07.12.2017

 

 

 

 

Ohjeita lehtiartikkelin kirjoittajalle

 • Valitse näkökulma. Kiteytä yhteen lauseeseen, mitä haluat sanoa.
 • Kerro johdattelussa (eli ingressissä) jutun keskeinen sisältö lyhyesti.
 • Aloita keskeisestä asiasta tai kiinnostavasta yksityiskohdasta.
 • Kirjoita lukijalle, älä itsellesi. Selitä. Lukija ei ehkä tunne sinulle itsestään selviä asioita.
 • Pidä juttusi nasevana ja lyhyenä. Kolmesta neljään Dimension sivua on optimipituus.
 • Luota kirjoittaessasi omaan järkeesi ja kokemukseesi.
 • Älä yritä sisällyttää yhteen juttuun kaikkea aiheesta tietämääsi.
 • Käytä lyhyitä virkkeitä ja kappaleita. Aloita uusi kappale viimeistään, kun ajatus vaihtuu.
 • Havainnollista kuvilla ja graafeilla. Kirjoita kuvatekstit.
 • Jaa juttusi osiin kertovilla väliotsikoilla, yksi tai kaksi sivua kohti.
 • Anna tekstin hautua päivä, pari tai enemmänkin. Korjaa, muokkaa, tarkista.
 • Mieti, kuvaisiko jokin muu otsikko juttuasi paremmin kuin käyttämäsi työotsikko.


Hyvä ja tiivis ohje on Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen lehtijuttuohje:

Opens external link in new windowhttps://kielikompassi.jyu.fi/opetus/kirjoitus/kirjoituskurssi/tied_lehtijuttu_osat.shtml


Konkreettinen opastus on Hanna Jensenin blogisivuilla:
Opens external link in new windowhttp://hannajensen.fi/kirjoittajan-kymmenen-saantoa

 


 

Miten kerron opinnäytteestäni Dimension lukijoille

Opinnäytteissä on paljon opettajia kiinnostavia ja heille hyödyllisiä asioita. Älä siis jätä tietämystäsi ja osaamistasi piiloon, vaan julkaise kaikkien yhteiseksi iloksi. Tämä on tärkeää monesta syystä*.


Tutkimustuloksista kertova artikkeli ei ole tutkimuksen tiivistelmä eikä lyhennelmä. Sen ei pidä rakentua samoin painotuksin kuin itse tutkimusraportti, vaan lukijaa ajatellen. Siksi sen tekeminen on oma työläs vaiheensa, joka monesti unohdetaan tutkimuksen tekemisen vaiheiden luettelosta. Kuitenkin siihen pitää ja kannattaa panostaa.


Opettajille kirjoittamisessa tärkein tehtävä on tiedon välittäminen, ei niinkään itse tutkimuksen esittely. Ensisijalla ovat siksi tutkimustulokset. Seuraavaksi tulevat päätelmät ja pohdiskelu. Nekin vain, jos tutkija on panostanut niihin ja hänellä on olennaista sanottavaa.


Kirjallisuuskatsauksesta ja taustateoriasta kannattaa kirjoittaa vain, jos on jotain erityistä syytä kuten erityisen kattava katsaus, antoisat löydökset tai teorian uutuus. Siinäkin tapauksessa on järkevää harkita erillistä artikkelia, jonka näkökulma on kirjallisuudessa tai teoriassa eikä omassa tutkimuksessa.


Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja tutkimusmetodit pitäisi saada puristetuiksi muutamaan virkkeeseen, enintään yhteen lyhyeen kappaleeseen. Niiden osalta riittää yleispiirteiden luonnehdinta, sillä kiinnostunut lukija saa yksityiskohdat alkuperäisraportista. Tässä suhteessa tilanne on muuttunut olennaisesti muutamassa vuodessa, kun kaikki opinnäytteet julkaistaan verkossa.


Sama koskee lähdeviitteitä ja lähdeluetteloa. Ne voi jättää kokonaan pois, sillä Dimensioon kirjoitettu juttu voidaan nähdä yleistajuisena eikä tieteellisenä artikkelina. Verkkoviite alkuperäiseen tutkimusraporttiin on kuitenkin tärkeä.


Esitystapa pitää saada tavallisen opettajan luettavaksi ilman, että tämä joutuu etsimään käsitteitä tai lyhenteiden selityksiä alkuperäistutkimuksesta tai itse artikkelistakaan. Käsitteet on siksi selitettävä siinä kohdassa, jossa asiasta kerrotaan. Lyhenteitä ja tieteen oppisanoja kannattaa muutenkin käyttää varovasti, jos tarkoitus on kertoa tutkimustuloksista.


Havainnollista tekstiäsi kuvin ja graafein. Taulukko on tiivis, mutta ei havainnollinen tiedon esittämistapa. Pelkät tekstisivut kelpaavat tutkimusraporttiin, mutta eivät ole parhaimmillaan lehtijutussa. Kiinnitä erityistä huomiota väliotsikointiin sekä kuva- ja taulukkoteksteihin. Ota väliotsikkosi asiasta eikä tutkimusparadigmasta. Vältä siis menetelmä- ja päätelmä-typpisiä mitäänsanomattomia väliotsikoita.


Panosta tiedon levittämiseen, sillä artikkelin kirjoittaminen ei palvele vain lukijoita, vaan se tuo myös sinulle tunnettuutta ja työtilaisuuksia.


*Hyvää pohdiskelua on Yhteiskuntapolitiikka-lehden artikkelissa: Miksi tutkimustietoa pitää julkaista YP:n kaltaisessa painetussa suomenkielisessä julkaisussa? Opens external link in new windowhttps://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104502/tammi2.pdf?

Kirjoitusten pituus

Yleisesti yhdelle Dimension sivulle mahtuu 3 500 merkkiä.

Kirjoitusten merkkimäärän voi tarkistaa Wordillä ( Työkalut  ->  Rakenne). Merkkimäärät on ilmoitettu maksimimäärän mukaan eli mukana ovat myös välilyönnit (with spaces).

1 sivu: Yhdelle sivulle menee kuvan kanssa 2 600 – 3 000 merkkiä. Ilman kuvaa tulee yhden sivun juttuun noin 3 300 – 4 000 merkkiä.

2 sivua: Kahdelle sivulle mahtuu merkkejä noin 6 300 – 6 500, kun kuva tulee mukaan. Toinen kuva alentaa merkkimäärää noin 500. Täysin ilman kuvia kahdelle sivulle mahtuu noin 6 900 – 7 500 merkkiä.

3 sivua: Kolmelle sivulle mahtuu merkkejä noin 11 000. Kuvien määrä vähentää taas tekstin pituutta noin 500 merkkiä/kuva.

Yli kolmen sivun juttuihin toivotaan runsaasti kuvia (yli 3 kpl), jolloin tekstin pituus voi vaihdella enemmän (11 500 – 15 000 merkkiä). Taittaja voi kuvien ym. objektien kokoa säätämällä sovittaa tekstin palstoille.

Tekstit pyydetään toimittamaan sähköpostilla Microsoft Word.docx-, doc-, rtf- tai txt-tiedostoina. Jutusta on syytä lähettää myös tarkistusvedos (pdf-tiedosto sähköpostilla). Tarkistusvedosta käytetään varmistamaan, että artikkeli tulee näyttämään halutun kaltaiselta, että kaikki erikoismerkit ym. tulostuvat kuten ne on tarkoitettu. PDF-vedoksen avulla voidaan siis vähentää virhemahdollisuuksia.  Varsinkin erikoisfontit aiheuttavat joskus ongelmia. Kannattaa käyttää tavanomaisia Times New Roman ja Arial fontteja.

 

 

Kirjoitusten rakenne

1. Otsikko (Lyhyt ja naseva, kuvaava. Mielellään kahdella sanalla)
2. Kirjoittaja (ETUNIMI SUKUNIMI, arvo/ammatti/titteli, toimipaikka)
3. Ingressi eli johdanto (ei mielellään kovin pitkää. Lyhyt ja ytimekäs parin virkeen ingressi on suositeltavin)
4. Väliotsikot (2-3 kpl / sivu)
5. Leipäteksti jaetaan kappaleisiin. Yksi kappale on pituudeltaan vähintään yksi (pitkähkö) virke ja maksimissaan (200-1.000 merkkiä). 

Valmiita taitettuja sivuja voi katsella täällä

Huom! Jätä taittaminen toimitukselle. Älä tee tavutusta, kappaleiden sisennyksiä tms.
Taittotyön kannalta paras ratkaisu on puhdas raakateksti ja kuvat erikseen tavallisessa jpeg-muodossa (RGB).


YHTEENVETO DIMENSION MERKKIMÄÄRISTÄ:

(mukaan lukien välilyönnit)

1 sivua 3 500 merkkiä
2 sivua 7 000 merkkiä
3 sivua 10 500 merkkiä
4 sivua 14 000 merkkiä
5 sivua 17 500 merkkiä
6 sivua 21 000 merkkiä
7 sivua 24 500 merkkiä
8 sivua 28 000 merkkiä
9 sivua 31 500 merkkiä

 

 

 

Kuvat

Teksteihin on hyvä liittää taulukoita, kuvia, graafisia esityksiä, piirroksia ja valokuvia. Ne selkeyttävät ja havainnollistavat asiaa sekä elävöittävät ulkoasua. Dimensio suosittelee runsasta kuvien käyttöä.


Kuvatekstissä tulee ilmetä, mitä kuva esittää tai mitä siinä tapahtuu, kuvauspaikka, ja ehkäpä, milloin kuva on otettu. Jos kuvassa on henkilöitä, on mainittava henkilöiden nimet tai vähintään päähenkilön nimi - ryhmäkuvaan ryhmän nimi.

Muista mainita kuvaajan nimi, mikäli kuvaaja näin vaatii.

Pylväs- ja piirakkagrafiikka
on hyvä toimittaa excel-tiedostona.

Piirrokset ai-, cdr-, eps- tai wmf-tiedostoina.

Valokuvat hyvälaatuisina jpg-tiedostoina (RGB).

Kuvien tarkkuus ja värit säädetään Dimension toimituksessa. Älä siis turhaan itse säädä kuvia. Jätä kuvankäsittely toimitukselle, kiitos!

 

Hyvä digikuvaohje pdf muodossa: <cite class="_Rm">www.udepa.fi/Digikuvaohje.pdf</cite>

Matemaattiset yhtälöt

Matemaattiset lausekkeet sijoitetaan oikeille paikoilleen käsikirjoituksessa joko siististi käsin kirjoitettuina tai tekstinkäsittelyohjelman kaavaeditorin avulla. Toimitus pystyy hyödyntämän suoraan Microsoft Word -ohjelman kaavaeditorilla (Equation Editor tai Math type) tehtyjä lausekkeita. Mikäli lausekkeen voi kirjoittaa ilman kaavaeditoria, tee niin ja vältä kaavaeditorin käyttöä, sillä jokainen kaavaeditorin kaava täytyy käsitellä erikseen kuvana.

Yksikköinä käytetään SI-järjestelmän yksiköitä. On hyvä tarkistaa, ettei desimaalien erottamiseen ole käytetty pistettä. Suomenkielisessä tekstissä käytetään pilkkua.

 

Erikoismerkit

Alt-koodien käyttö on suositeltavaa. Alt-koodeilla kirjoitetut merkit säilyvät, vaikka tekstistä poistaisi muotoilun (Esimerkiksi "superscript 2" ei säily, mutta ² (=Alt+0178) säilyy)

Tässä muutama alt-käsky:
Alt+0176 ° astemerkki
Alt+0178 ² potenssiin kaksi
Alt+0179 ³ potenssiin kolme
Alt+0185 ¹ potenssiin yksiEsim. ² saadaan kun pidetään Alt-näppäin pohjassa ja näppäillään "Num padilla" 0178.

Erikoismerkkien varmistamiseksi on hyvä lähettää myös tarkistusversio pdf-muodossa.

 

 

Kirjoittajien tiedot

Käsikirjoitukseen lisätään artikkelin otsikon alle kirjoittajan nimi, ammatillinen tai koulutuksellinen titteli sekä toimipaikka (koulu, yliopisto, laitos, tutkimusinstituutti tms.).
Esim: JUHA OIKKONEN, yliopiston lehtori, matematiikan ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto


Lyhyt kirjoittajan esittely on myös suotava.

 

 

Kirjoittajapalkkiot

Dimensio-lehti maksaa kirjoituspalkkioita. Kirjoituksista maksettavat palkkiot ovat järjestölehtien yleisen tason mukaiset: Dimension sivu 25 euroa, kuva 8 euroa miinus verot.

 

Ilmoittaisitteko, mikäli tarvitsette tai ette tarvitse kirjoittajapalkkiota, kiitos!

Mikäli ette tarvitse palkkiota, riittää siitä pelkkä maininta ”En tarvitse kirjoittajapalkkiota”.

 

Huom. Mikäli artikkelissa on valokuvia ja valokuvaajat haluavat erikseen palkkion, tarvitaan myös valokuvaajista samat tiedot kuin kirjoittajista.

 

 

Kirjoittajapalkkiolomake

Palkkionmaksua ja lehden kirjoittajakappaletta varten tarvitsemme seuraavat (*) tietonne.

* Nimi
* Henkilötunnus
* Lähiosoite
* Postinumero ja toimipaikka
* Verotuskunta
* Tilinumero
* Sähköposti
* Puhelin
* Vero:
- pidätys 60% on ok
- skannattu verokorttini ohessa

Mikäli lähetätte verokortin, toimittakaa se mieluiten skannattuna suoraan Dimensio-lehden toimitussihteerille dimensio(at)maol.fi.

 

Paperiset verokortit postilla MAOLn toimistoon (Osoite alla). Muistakaa tällöin myös ilmoittaa lähettämästänne verokortin paperiversiosta Dimensio-lehden toimitussihteerille dimensio@maol.fi

MAOL ry / Päivi Hyttinen
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki


 
* Koulutus / titteli / arvonimi
* Työ- tai opiskelupaikka
* Kirjoituspalkkiosta:
- Haluan, että kirjoituspalkkio maksetaan kokonaisuudessaan minulle tai
- Haluan, että kirjoituspalkkio jaetaan kirjoittajien kesken seuraavasti:

 

JULKAISULUPA

Kirjoituksen lähettäminen katsotaan julkaisuluvaksi. Tällä luvalla kirjoitus voidaan julkaista sekä Dimensio-lehdessä että eDimensiossa. Lisäksi kirjoittajan uusia artikkeleita voidaan julkaista vastaisuudessa samalla luvalla, ellei sitä erityisesti kielletä.

 

Dimension toimitus: Opens window for sending email Lähetä sähköpostia

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160