Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

Matematiikkaa ja luonnontieteitä opetetaan sekä yksilön henkisen kehityksen että työelämän tarpeiden takia. Varsinkin matematiikan opetuksella on hyvin pitkät perinteet, vaikka opettamisen tapa on muuttunut suuresti aikojen saatossa.

Lue lisää

TTieto- ja viestintäteknologian pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa

Täydennyskoulutus

2016-2017
Katso lähimmät koulutukset ja ilmoittaudu mukaan.
www.maol.fi/koulutus